Xu Hướng 9/2023 # Thử Thực Hiện 4 Stage Khi Compile C Bằng Gcc # Top 10 Xem Nhiều | Cfcl.edu.vn

Xu Hướng 9/2023 # Thử Thực Hiện 4 Stage Khi Compile C Bằng Gcc # Top 10 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Thử Thực Hiện 4 Stage Khi Compile C Bằng Gcc được cập nhật mới nhất tháng 9 năm 2023 trên website Cfcl.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

GCC biên dịch một file .c thành file chạy trong 4 Stage.

Preprocessing (tiền xử lý), Assembly Code Compiling (diên dịch sang mã Assembly), Machine Code Compiling (biên dịch sang mã máy), Linking.

Trong compile thông thường dạng

$gcc -o HelloWorld HelloWorld.c

Với câu lệnh trên, ta sẽ không thấy kết quả của 3 Stage đầu tiên.

Để hiểu rõ hơn, trong giới hạn hiểu biết, mình sẽ thử thực hiện các Stage bằng tay xem liệu có thể tạo ra file chạy như câu lệnh compile trên hay không.

1. Thực hiện Stage 1 (Preprocessing)

Như trong bài trước, stage này sẽ lấy đầu vào là file .c và cho kết quả đầu ra là file .i (thông thường)

Đầu vào: HelloWorld.c

Đầu ra: HelloWorld.i

Câu lệnh thực hiện:

$gcc -E HelloWorld.c -o HelloWorld.i

Hoặc bằng câu lệnh cpp:

$cpp HelloWorld.c -o HelloWorld.i

File HelloWorld.i khá dài so với HelloWorld.c.

Về nội dung, file HelloWorld.i vẫn là một file source C như bao file Source Code C khác mà thôi, chứ hoàn toàn chưa chuyển sang dạng khác.

2. Thực hiện Stage 2 (Compiling to Assembly Code)

Stage này sẽ chuyển từ source C chứa trong các file HelloWorld.i sang Assembly Code, file HelloWorld.s:

Đầu vào: HelloWorld.i

Đầu ra: HelloWorld.s

Câu lệnh thực hiện:

$gcc -S HelloWorld.i -o HelloWorld.s

3. Thực hiện Stage 3 (Compiling to Machine Code)

Bước này sẽ chuyển Assembly Code sang mã máy mà chương trình sẽ chạy:

Đầu vào: HelloWorld.s

Đầu ra:HelloWorld.o

Câu lệnh thực hiện:

$as HelloWorld.s -o HelloWorld.o

as chính là Assembler, một trình biên dịch Assembly.

4. Thực hiện Stage 4 (Linking)

Đây là kết quả:

$ ld HelloWorld.o -o HelloWorld HelloWorld.o: In function `main': HelloWorld.c:(.text+0xa): undefined reference to `puts'

ta thực hiện lại việc link bằng command:

$ ld -o HelloWorld /lib/crt0.o HelloWorld.o -lc ld: cannot find /lib/crt0.o: No such file or directory

Lỗi trên do không có file.

Bỏ /lib/crt0.o đi thì sao:

$ ld -o HelloWorld HelloWorld.o -lc

Sửa như sau:

Câu lệnh thành công, file HelloWorld được tạo ra.

Tuy nhiên, khi chạy thì:

./HelloWorld bash: ./HelloWorld: No such file or directory

Lỗi trên là không có file nào như thế. WTF, lỗi gì lạ vậy, rõ ràng là có mà.

Lần 3: Sau một hồi hỏi thầy GG. Nguyên nhân có vẻ là do dynamic loader linker mà HelloWorld yêu cầu không có trong hệ thống.

Kiểm tra như sau:

[Requesting program interpreter: /lib/ld64.so.1] $ ls /lib/ld64.so.1 ls: cannot access '/lib/ld64.so.1': No such file or directory

Kiểm tra dynamic loader linker từ file kết quả được build “không manual”.

Tức là bằng câu lệnh:

$gcc -o HelloWorld_auto HelloWorld.c [Requesting program interpreter: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2]

Ta thử “ép buộc” sử dụng dynamic loader linker hiện có thì sao.

$ /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 ./HelloWorld Hello World Segmentation fault (core dumped)

Chạy được nhưng bị Segmentation fault.

Để hiểu kĩ tại sao xảy ra lỗi này, chắc có vẻ mất thời gian.

Lần 4: Bắt chước câu lệnh biên dịch auto thì sao nhỉ? GCC đã thực hiện quá trình linking khi tạo ra file HelloWorld_auto ở trên như thế nào? Thật may, sau một hồi hỏi thầy GG. Ta có thể thấy được toàn bộ tham số của câu lệnh biên dịch ở trên bằng tham số -v vào câu lệnh biên dịch.

$gcc -v -o HelloWorld_auto HelloWorld.c

Kết quả từ câu lệnh trên khá rắc rối, (có lẽ cần 1 bài khác để nói kĩ hơn về nó).

Tuy nhiên ta chỉ quan tâm đến đoạn tham số của collect2 (chính là Linker mà GCC sử dụng cho ngôn ngữ C) mà thôi.

Nó như thế này:

COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'HelloWorld_auto' '-mtune=generic' '-march=x86-64' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/collect2 -plugin chúng tôi -plugin-opt=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccy1PInh.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --sysroot=/ --build-id --eh-frame-hdr -m elf_x86_64 --hash-style=gnu --as-needed -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -z relro -o HelloWorld_auto /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crt1.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crti.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5 -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../../lib -L/lib/x86_64-linux-gnu -L/lib/../lib -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../.. /tmp/ccocGwHc.o -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed -lc -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/crtend.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crtn.o

Nhìn nản luôn, edit lại chút cho “rắc rối hơn”

COLLECT_GCC_OPTIONS='-v' '-o' 'HelloWorld_auto' '-mtune=generic' '-march=x86-64' /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/collect2 -plugin chúng tôi -plugin-opt=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/lto-wrapper -plugin-opt=-fresolution=/tmp/ccy1PInh.res -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --sysroot=/ --build-id --eh-frame-hdr -m elf_x86_64 --hash-style=gnu --as-needed -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -z relro -o HelloWorld_auto /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crt1.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crti.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5 -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../../lib -L/lib/x86_64-linux-gnu -L/lib/../lib -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../.. /tmp/ccocGwHc.o -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed -lc -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/crtend.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crtn.o

Ồ, dù không thể hiểu hết các tham số nhưng ta cũng thấy một số tham số sau:

-dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: chỉ ra dynamic linker nào được được sử dụng để ghi vào file kết quả.

–sysroot=/ : là thông số cực kì quan trọng trong cross-compling. Nó sẽ chỉ ra dường dẫn mà các đường dẫn trong qua trình biên dịch lấy đó là thư mục root.

Ok, ta thử chạy manual Linker với mớ tham số ở trên xem sao (nhớ xóa tham số -o HelloWorld_auto nữa.

ld -o HelloWorld HelloWorld.o -plugin chúng tôi -plugin-opt=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/lto-wrapper -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s -plugin-opt=-pass-through=-lc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc -plugin-opt=-pass-through=-lgcc_s --sysroot=/ --build-id --eh-frame-hdr -m elf_x86_64 --hash-style=gnu --as-needed -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 -z relro /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crt1.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crti.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/crtbegin.o -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5 -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../../lib -L/lib/x86_64-linux-gnu -L/lib/../lib -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -L/usr/lib/../lib -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed -lc -lgcc --as-needed -lgcc_s --no-as-needed /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/crtend.o /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/5/../../../x86_64-linux-gnu/crtn.o

Và đây là HelloWorld:

$./HelloWorld Hello World

Đến đây, muốn để hiểu rõ hơn tại sao lại chạy thì cần thêm thời gian và cao thủ. :))

5. Tham số cho GCC

Nếu muốn xem các file kết quả trung gian từ 3 Stage đầu, ta có thể thêm tham số –save-temps khi biên dịch.

$gcc --save-temps -o HelloWorld HelloWorld.c $ls -lia total 52 5097125 drwxrwxr-x 2 oedev oedev 4096 1月 8 15:09 . 5097103 drwxrwxr-x 3 oedev oedev 4096 1月 8 15:09 .. 4990864 -rwxrwxr-x 1 oedev oedev 8608 1月 8 15:09 HelloWorld 4990859 -rw-rw-r-- 1 oedev oedev 70 1月 8 15:09 HelloWorld.c 4990861 -rw-rw-r-- 1 oedev oedev 17121 1月 8 15:09 HelloWorld.i 4990863 -rw-rw-r-- 1 oedev oedev 1504 1月 8 15:09 HelloWorld.o 4990862 -rw-rw-r-- 1 oedev oedev 460 1月 8 15:09 HelloWorld.s

Nguồn: Techtalk

Thực Phẩm Chứa Nhiều Vitamin C Ngoài Cam

Vitamin C, đôi khi còn gọi là axit ascorbic, là một vi chất dinh dưỡng được nhiều người biết đến. Mỗi ngày, lượng bổ sung vitamin C cần thiết ở nam giới là 90mg và phụ nữ là 75mg. Một quả cam trung bình có khoảng 70mg vitamin C, nhưng vẫn còn nhiều loại thực phẩm giàu vitamin C khác.

1. Ớt chuông đỏ

Đây là một trong những thực phẩm giàu vitamin C nhất, lên đến 95 miligam trong mỗi 1/2 chén. Ớt chuông đỏ cũng là một nguồn cung cấp vitamin A, B, E và K, cũng như kali, folate, mangan, phốt pho và magie. Bạn có thể thái sợi ớt chuông để xào, thêm vào món salad hoặc trứng chiên.

Nhưng không chỉ có ớt chuông đỏ, mà tất cả những màu khác – như ớt chuông xanh, vàng và cam, đều chứa nhiều vitamin C hơn một quả cam, đồng thời lại có hàm lượng calo thấp. Chính vì vậy mà đây là lựa chọn không chỉ tốt cho sức khỏe, mà còn rất hoàn hảo cho người muốn giảm cân.

2. Quả kiwi

Mỗi quả kiwi cỡ trung bình chứa khoảng 70 miligam vitamin C, nhiều hơn cả cam. Loại trái cây có vỏ nhám này cũng chứa nhiều chất xơ, flavonoid và carotenoid – những chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào. Một vài nghiên cứu cho thấy ăn kiwi sẽ giúp bạn ngủ nhanh hơn và cải thiện chất lượng giấc ngủ, có thể là do mức hormone serotonin cao.

Hầu hết mọi người đều gọt vỏ trước khi ăn, nhưng thực ra phần gần vỏ có nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ tốt. Vì vậy để tối ưu hóa dưỡng chất, bạn có thể thử rửa quả kiwi, sau đó chà xát phần lông tơ bên ngoài và thưởng thức khi vẫn còn vỏ.

3. Dâu tây

Một cốc trái cây sặc sỡ và thơm ngon này có khoảng 85 mg vitamin C. Dâu tây cũng chứa ít calo và nhiều chất xơ, đồng thời giàu chất chống oxy hóa. Hãy chọn những quả dâu mọng có màu đỏ tươi, cuống xanh tươi và không có dấu hiệu của úng, mốc. Rửa dâu trong nước lạnh và giữ lại phần cuốn để bảo toàn phần nước trái cây ở bên trong.

4. Súp lơ trắng

Một chén súp lơ trắng có khoảng 40 miligam vitamin C. Đây cũng là một nguồn cung cấp vitamin K, folate và chất xơ tốt. Bạn có thể ăn sống, hấp hoặc rang với một chút dầu ô liu. Bạn có thể thêm hương vị cho món ăn bằng các loại thảo mộc tươi hoặc rau thơm để tăng cường bổ sung vitamin C.

5. Bông cải xanh

1/2 chén bông cải xanh nấu chín có khoảng 50 mg vitamin C, đồng thời thêm rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa khác, có thể giúp giảm viêm. Súp lơ xanh cũng chứa nhiều vitamin K quan trọng với sức khỏe của xương và hỗ trợ đông máu nhanh khi cơ thể bị thương.

Cách tốt nhất để nấu bông cải xanh là hấp trong 5 phút hoặc ít hơn để giữ lại được nhiều vitamin C hơn so với các phương pháp khác, như luộc hoặc xào. Khi chọn mua, hãy tìm những bó bông cải có màu sắc rực rỡ với phần đầu hơi xanh đậm, khi bóp nhẹ có cảm giác chắc, không mềm.

6. Dưa lưới vàng

Ngoài 30 miligam vitamin C trong mỗi 1/2 cốc, loại dưa này còn có rất nhiều chất dinh dưỡng – bao gồm carotenoid, vitamin B, kali, magie, đồng, flavonoid. Nếu tiêu thụ số lượng tương đương 1 cốc, bạn sẽ nhận được gấp đôi vitamin C mà chỉ có khoảng 50 calo.

7. Cà chua

Bạn sẽ nhận được khoảng 20 miligam vitamin C từ một quả cà chua cỡ trung bình nếu ăn sống. Hàm lượng vitamin C giảm xuống khi bạn nấu chín cà chua. Nhưng một chất chống oxy hóa gọi là lycopene lại tăng lên. Vì vậy, để có được tất cả những lợi ích, bạn có thể thử thêm vài lát cà chua tươi vào bánh mì sandwich khi ăn sáng hoặc trưa, và làm sốt cà chua tươi trộn mì ống vào bữa tối. Ngoài ra, một cốc nước ép cà chua thơm ngon tiện lợi có chứa đến 170 mg vitamin C, đồng thời đáp ứng 21% nhu cầu vitamin A và 15% kali trong ngày, nhưng chỉ có 41 calo.

8. Khoai tây

Một củ khoai tây nướng cỡ vừa chứa khoảng 20 mg vitamin C. Khoai tây còn là nguồn cung cấp kali và chất xơ tuyệt vời. Thay vì chiên trong dầu, hãy thử nướng khoai tây trong lò với dầu ô liu. Khi thưởng thức một củ khoai tây nướng, hãy đổi bơ thành loại đồ chấm khác lành mạnh hơn, như pho mát ít béo.

9. Đu đủ

Một cốc đu đủ có tất cả lượng vitamin C bạn cần trong ngày, khoảng 90 miligam. Tương tự như những trái cây nhiệt đới khác, loại quả này cũng giàu carotenes, flavonoid, vitamin B, folate, kali, magiê và chất xơ. Sự kết hợp của các chất dinh dưỡng này rất tốt cho tim và thậm chí có thể bảo vệ bạn chống lại ung thư ruột kết. Ngoài ra, đu đủ cũng chứa enzyme papain và chymopapain, giúp giảm viêm và mang lại cho bạn làn da trắng sáng.

Hãy thử sinh tố đu đủ hoặc thêm loại trái cây này vào thực đơn hàng ngày. Khi thưởng thức, đừng quên lựa hạt ra, vắt thêm một ít chanh tươi lên trên để bổ sung vitamin C.

10. Cải Brussels

Mặc dù có kích thước tí hon, nhưng bắp cải Brussels chứa trên 50 miligam vitamin C trong 1/2 chén nấu chín, cùng với nhiều vitamin K, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Hãy rang chúng với thịt xông khói và hành tây hoặc chỉ một chút dầu ô liu để có một món ăn phụ ngon miệng và bổ dưỡng.

11. Nước ép bưởi

Một ly nước ép bưởi 180ml sẽ cung cấp cho bạn 70 – 95 miligam vitamin C, tương đương hàm lượng cần trong ngày. Nếu bạn không thể chịu được vị chua, có thể uống nước cam với số lượng tương tự để bổ sung vitamin C.

12. Ổi

Ổi là loại trái cây vùng cận nhiệt đới không thể thiếu trong danh sách những thực phẩm giàu vitamin C, với lượng axit ascorbic gấp 4 lần so với cam. Một số người gọi ổi là “nhà máy sản xuất vitamin C” nhờ đáp ứng hơn 200% lượng khuyến cáo hàng ngày chỉ trong một quả. Nhiều vitamin A, axit folic và các khoáng chất (kali, đồng, mangan) cũng được tìm thấy trong ổi. Đây còn là lựa chọn tốt vì nó chứa nhiều chất xơ, đồng thời ít chất béo bão hòa, cholesterol và muối natri. Trong 100g ổi có khoảng 200mg vitamin C, rất tốt cho hệ miễn dịch.

Nhìn chung, vitamin C là một dưỡng chất quan trọng vì hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể sử dụng chất sắt nhận được từ thực phẩm. Cơ thể cũng sử dụng vitamin C để tạo ra collagen – một loại mô liên kết đàn hồi tạo nên các bộ phận của cơ thể và giúp chữa lành vết thương. Bổ sung vitamin C từ những thực phẩm giàu vitamin C kể trên cũng là cách tăng cường chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào khỏi bị hư hại.

Hãy theo dõi trang web: chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin hữu ích khác.

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng bấm số

với bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi.

Đáp Ứng Nhu Cầu Thực Tế Khi Học Văn Bằng 2 Đại Học Xã Hội Nhân Văn

Văn bằng 2 Đại học xã hội nhân văn là hệ đào tạo được đánh giá là con đường ngắn nhất đáp ứng nhu cầu thực tế dành cho những người vừa học vừa làm.

Trường Đại học Xã hội và Nhân văn là một môi trường học tập tốt với sự năng động, sức sáng tạo, cho phép người học phát huy hết khả năng của mình không giới hạn. Ngoài đào tạo hệ Đại học, Cao đẳng, Liên thông thì Trường còn mở rộng đào tạo hệ văn bằng 2.

Văn bằng 2 Đại học Xã hội – Nhân Văn

Hệ vừa học vừa làm là gì?

Học văn bằng là lựa chọn đúng đắn cho những người đi làm muốn học cao hơn.

Điểm thuận lợi của hệ này nằm ở chỗ, các buổi học thường là các buổi tối hoặc vào những buổi cuối tuần đó là những thời điểm không phải đi làm. Hơn nữa chương trình học sẽ giống như Đại học hệ chính quy. Bằng được cấp là văn bằng 2.

Tại sao bạn nên theo học ở Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn?

Sẽ không có gì hơi quá khi nói Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn là ngôi trường đào tạo khối ngành Xã hội bậc nhất từ trước tới nay. Chính vì vậy, đối với những bạn đã đi làm mà có nhu cầu, hứng thú với khối ngành này bạn nên đăng ký học ở đây.

Địa điểm học ở hệ văn bằng 2 xã hội nhân văn cũng rất đa dạng với thời gian đào tạo từ 3 – 3,5 năm. Hơn nữa, hiện nay các khối ngành xã hội đang được quan tâm và phát triển với các nghề như báo chí tuyên truyền, luật, văn hóa du lịch,…

Điều kiện tuyển sinh như nào?

Khi đã chọn được ngành học và địa điểm học phù hợp điều bạn cần biết tiếp theo đó là xét tuyển văn bằng 2 Đại học Xã hội và Nhân văn. Với hình thức xét tuyển đặc biệt như sau: Đối tượng tuyển sinh theo quy đinh của Bộ giáo dục là người có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy.

Ngành tuyển sinh bao gồm các ngành sau: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Báo chí & Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công tác xã hội, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng,Tâm lý học,Triết học (Chính trị học,Tôn giáo học),Giáo dục (Quản lý giáo dục, Tâm lý giáo dục).

Với chỉ tiêu tuyển sinh các ngành: 900 Loại hình đào tạo: Nhà trường đào tạo văn bằng 2 theo học chế tín chỉ và bằng tốt nghiệp được cấp theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Lệ phí và học phí: Lệ phí hồ sơ: 60.000 đồng/ hồ sơ và  Học phí: Nhà trường sẽ theo thông báo cụ thể theo từng học kỳ.

Cơ hội khi học tập và làm việc khi học văn bằng 2 Đại học Xã hội và Nhân văn

Cơ hội ứng dụng kiến thức vào thực tế: Đa số những người đang đi làm học văn bằng hai đều có mục tiêu rõ ràng. Phần lớn đều mong muốn có thêm kiến thức để phục vụ cho công việc hiện tại và trong tương lai. Bởi vậy chương trình học văn bằng hai không chỉ là được truyền đạt kiến thức, người học còn được được tiếp cận với những kinh nghiệm thực tế từ các doanh nhân thành đạt và có thể vận dụng ngay vào thực tiễn đối với công việc của mình.

Rèn luyện khả năng nghiên cứu và làm việc độc lập: Các chương trình học văn bằng 2 đa phần yêu cầu tinh thần tự học và tự giác nghiên cứu tài liệu của học viên. Khả năng này rất cần thiết cho công việc của những người ở vị trí quản lý hay cần làm việc độc lập. Nếu thực sự nỗ lực cố gắng học tập thì việc học văn bằng hai sẽ mang đến cho bạn những thay đổi tích cực trong công việc và rèn bạn có được sự chủ động trong mọi việc hàng ngày.

Học hỏi kinh nghiệm sống: Nhiều người đi làm học văn bằng hai có tuổi đời khá lớn nên có vốn sống tương đối nhiều, cách nhận thức công việc nói riêng và cuộc sống nói chung cũng toàn diện hơn. Họ biết tự kiểm soát cảm xúc áp lực công việc cũng như những khó khăn trong qua trình học tập của mình. Nâng cao triển vọng nghề nghiệp: Đối với những người đã đi làm đầu tư vào học văn bằng hai sẽ nâng triển vọng nghề nghiệp lên một tầm cao mới cộng thêm kinh nghiệm có sẵn thì lợi thế lớn khi nắm bắt cơ hội thăng tiến là rất cao.

Tóm lại, học văn bằng 2 Đại học Xã hội và Nhân văn hay các trường khác là xu hướng đang được chọn lựa nhiều. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên, những người đã đi làm bổ sung kiến thức cũng như năng lực chuyên môn. Đồng thời là giải pháp giúp bạn có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Bên cạnh đó bạn cũng có thể theo đuổi đam mê nếu như ngành học bạn chọn lựa chưa thật sự phù hợp.

Bật Mí 4 Động Tác “Vàng” Hỗ Trợ Giảm Mỡ Mông Hiệu Quả Và Dễ Thực Hiện

Sở hữu một vòng 3 săn chắc, đầy đặn luôn là mong muốn của cả nam và nữ. Vậy bạn đã có cho mình những bài tập giúp giảm mỡ mông hiệu quả hay chưa? Nếu câu trả lời là “Chưa”, hãy cứ yên tâm đi nhé! Trong bài viết sau, California Fitness sẽ gợi ý cho bạn 4 bài tập vàng trong “làng” giảm mỡ mông.

4 động tác hỗ trợ giảm mỡ mông hiệu quả 

1. Bài tập Sumo Squat

Giảm mỡ mông với bài tập Sumo Squat mỗi ngày (Nguồn: Internet)

Đầu tiên, bạn đặt hai chân dang rộng, mũi chân hướng ra ngoài khoảng 45-60 độ. Hai tay đan vào nhau và đặt ở trước lòng ngực hoặc giơ tay thẳng ra trước song song với mặt sàn.

Giữ lưng thật thẳng, hướng mắt về trước. Sau đó từ từ hạ chân xuống mức tối đa có thể, giữ nguyên tư thế trong 10-15 giây. Cuối cùng, thẳng chân đưa người về vị trí ban đầu.

Thực hiện động tác giảm mỡ mông này lập lại 20 lần mỗi hiệp tập.

2. Động tác Lunges

Động tác lunge – bài tập vàng giúp giảm mỡ mông hiệu quả (Nguồn: Internet)

Lunge được xếp vào những tư thế vàng giúp bạn giảm mỡ mông hiệu quả. Tư thế này giúp người tập giữ thăng bằng tốt hơn và các cơ được cơ giãn nhiều hơn. Thực hiện động tác này kết hợp với Cardio, leo cầu, chạy bộ,… sẽ góp phần tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể. Cách thực hiện bài tập này như sau:

Ở tư thế chuẩn bị, đứng thẳng thân người, phần chân mở rộng bằng hông. Hai mũi chân hướng thẳng về phía trước, hai tay thả lỏng nhẹ nhàng chống lên hông.

Tiếp theo, bước một chân lên phía trước khoảng 60 – 90 cm sao cho phần bắp chân và dầu gối tạo với nhau một góc 90 độ. Chân còn lại kiểng lên chỉ để các ngón chân tiếp xúc với mặt sàn. Siết chặt cơ bụng và giữ cơ thể thăng bằng.

Giữ yên tư thế này trong vòng 10-15s rồi trở lại tư thế ban đầu, đổi chân trụ.

Lập lại bài tập giảm mỡ mông này từ 15-20 lần mỗi hiệp.

3. Bài tập one – leg deadlift

Giảm mỡ mông cùng bài tập one – leg deadlift (Nguồn: Internet)

Đầu tiên bạn đứng thẳng người, hai chân rộng bằng hông, hai tay cầm 2 tạ vừa sức duỗi thẳng hai bên thân người. 

Tiếp theo, bạn khụy 1 chân xuống, chân còn lại đá thẳng ra phía sau, phần thân trên cũng nghiêng hẳn về phía trước. Lúc này, hai tay cầm tạ theo hướng vuông gốc với mặt sàn, phần thân trên và 1 chân phía sau trở thành 1 đường thẳng. 

Giữ yên chân trụ, cố gắng giữ thẳng người trong 10-15 giây  

Kết thúc bài tập giảm mỡ mông này, bạn đưa cơ thể về tư thế chuẩn bị, thực hiện lại động tác, đổi chân trụ, lập lại 10-15 lần.

4. Động tác Plank with a raised leg

Giảm mỡ mông siêu đơn giản với động tác Plank with a raised leg (Nguồn: Internet)

Tương tự như plank, tư thế chuẩn bị của Plank with a raised leg là nằm úp trên thảm tập, tựa người trên hai cẳng tay và hai mũi chân. Bạn cần giữ khoảng cách giữ 2 tay bằng vai và nhớ thẳng lưng trong quá trình thực hiện nhé.

Tiếp đến, bạn giữ người và nhấn 1 chân lên cao. Giữ nguyên tư thế nào trong 10-15s rồi hạ chân xuống và đổi chân. Thực hiện trong vòng 2-3 phút và nghỉ giữa hiệp. 

Động tác giảm mỡ mông này thực hiện liên tục mỗi ngày và với cường độ tăng dần để phát huy hiệu quả cao nhất.

Bật mí những lý do vì sao bạn nên luyện tập tại trung tâm thể hình California Fitness 

Giảm mỡ mông, thay đổi hình thể cùng California Fitness (Nguồn: California Fitness)

Bên trên là 4 động tác vàng giúp bạn giảm mỡ mông hiệu quả tại nhà. Tuy nhiên, các bài tập tại nhà cần lắm sự kiên trì và bạn phải thực hiện chính xác tư thế thì mới đạt kết quả như ý. Hiểu được mong muốn cải thiện hình thể của cả nam và nữ hiện nay, California Fitness rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn trong chặn đường thay đổi bản thân.

Không gian tập luyện đẳng cấp với chất lượng 5 sao cùng với thiết kế sang trọng đồng bộ trên toàn hệ thống

Ngoại trừ không gian luyện tập hiện đại, bạn còn có thể thư giản cơ thể với hồ bơi, phòng xông hơi, phòng thư giản, bể sục Jacuzzi,…

Đội ngũ HLV chuyên nghiệp, có bằng cấp chuẩn quốc tế luôn sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn bạn luyện tập giảm mỡ mông, thay đổi hình thể một cách khoa học nhất 

Sự đa dạng của các lớp học sẽ làm bạn choáng ngợp. Bạn có thể tự do chọn lựa những môn học phù hợp với sở thích của mình: Yoga, gym, dance sports, Kick fit,…

Sở hữu vòng ba săn chắc cùng trung tâm thể hình 5 sao California Fitness 

Nếu bạn muốn giảm mỡ mông, săn chắc 3 vòng cơ thể nhưng ngần ngại tập 1 mình sẽ buồn chán, California Fitness sẽ giúp bạn được tập cùng đồng bọn với lớp học Group-X. Đây là dạng luyện tập thể hình theo nhóm, bạn sẽ được tập luyện cùng những người bạn có chung sở thích dưới sự hướng dẫn của các PT. Phương pháp học này không chỉ mang đến cho bạn động lực mà còn giúp bạn hòa đồng hơn khi tham gia cùng mọi người.

Tham gia lớp học Group – X cùng California Fitness để giảm mỡ mông và thay đổi hình thể săn chắc (Nguồn: Internet)

Dưới đây là một số lớp học nổi bật của Group-X:

Body Pump: Lớp học kéo dài 55 phút với các động tác kết hợp cùng tạ cỡ nhỏ sẽ giúp bạn có được thân hình chắc khỏe. 

Crunch Plus: Lớp học gập bụng giúp bạn rèn luyện cơ bụng săn chắc, sở hữu vóc dáng khỏe mạnh và rèn luyện tư thế cân bằng.

Cali Beat: Lớp học giúp nâng cao sức bền thông qua việc kết hợp các động tác chạy, lunges, squat, plank,.. Mang lại tác hiệu quả giảm mỡ mông, thon gọn cơ thể nhanh chóng.

Đăng bởi: Khánh Đặng

Từ khoá: Bật mí 4 động tác “vàng” hỗ trợ giảm mỡ mông hiệu quả và dễ thực hiện

Top 10 Viên Uống Vitamin C Được Nhiều Người Tin Dùng Nhất Hiện Nay

Vitamin C là loại vitamin nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ cũng như đóng vai trò quan trọng với chức năng miễn dịch. Dù quan trọng, nhưng cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp Vitamin C mà phải lấy từ chế độ ăn uống hàng ngày từ những thực phẩm như trái cây và rau quả.

Tuy nhiên, vì nhịp sống bận rộn cùng với thói quen sinh hoạt không lành mạnh khiến cho nhiều người khó có thể cung cấp đủ lượng Vitamin C mỗi ngày. Chính vì thế nên ngày càng nhiều người tìm đến các viên uống bổ sung Vitamin C.

Vậy, giữa vô vàn các loại sản phẩm Vitamin C trên thị trường, đâu là viên uống Vitamin C tốt nhất hiện nay?

Vitamin C hay còn gọi là acid ascorbic, tồn tại trong cơ thể chúng ta dưới hai dạng D và L. Vitamin C có mặt trong các hoạt động khác nhau của cơ thể, trong đó dạng D không có hoạt tính sinh học, còn Dạng L khi bị oxy hóa lần đầu sẽ chuyển thành axit dehydroascorbic vẫn còn hoạt tính sinh học của vitamin C.

Nếu tiếp tục bị oxy hóa nữa nó sẽ thành diketo golunat (màu vàng sẫm) và mất hoạt tính sinh học của vitamin C. Một số chức năng của Vitamin C có thể kể đến là:

Khi thiếu vitamin C, quá trình tổng hợp collagen sẽ gặp trở ngại, khiến các vết thương trên cơ thể lâu lành và dẫn đến xuất huyết ở nhiều mức độ khác nhau chẳng hạn như vỡ mao mạch, chảy máu dưới da, chảy máu lợi, thành mạch yếu…

Vitamin C có chức năng bảo vệ vitamin A, vitamin E, và các axit béo thiết yếu khỏi bị tiêu huỷ; khiến cho sắt có thức ăn được duy trì hoàn nguyên, thúc đẩy hấp thụ và chuyển dịch tồn trữ sắt trong cơ thể.

Vitamin C làm cho canxi trong thành ruột tránh bị kết tủa, cải thiện tỷ lệ hấp thụ canxi vào cơ thể. Ngoài ra, vitamin C còn tham gia phản ứng hidroxit của cholesterol thành axit cholic, có hiệu quả nhất định trong quá trình điều trị thiếu hồng cầu.

Vitamin C giúp cho 80% cholesterol chuyển hóa thành sulfat tan trong nước để có thể bài tiết khỏi cơ thể. Vitamin C giảm hàm lượng cholesterol trong máu, giúp loại bỏ cholesterol tích tụ trong động mạch và gia tăng các thành phần có ích của máu. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong phòng chống xơ vữa động mạch.

Bởi vì vitamin C là chất kích hoạt enzyme nên có thể gia tăng sự hoạt động của một số kim loại, giúp cho da chống lại các gốc tự do sinh ra bởi các tia cực tím. Da mặt sẽ tránh được sự xuất hiện của tàn nhang nhờ vitamin c và vitamin c còn thúc đẩy sự trao đổi chất, góp phần ngăn ngừa lão hóa da.

Khi lựa chọn vitamin C để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể và tăng cường đề kháng, người dùng nên xem xét một số các tiêu chí sau đây:

Nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm bổ sung vitamin C có liều lượng tuân theo khuyến cáo của bác sĩ. Đối với dạng viên uống, nên chọn sản phẩm với liều lượng vitamin C không quá 100mg.

Cần chú ý về thông tin chống chỉ định và đối tượng sử dụng trong từng sản phẩm để hạn chế những tác dụng phụ.

Với những người có hệ tiêu hoá kém, tiền sử bị dạ dày, trào ngược cần phải cẩn trọng khi uống thử.

Cần lựa chọn viên uống vitamin C của những thương hiệu uy tín, đã được kiểm nghiệm lâm sàng và có được review tốt từ những người dùng trước đó.

Viên Vitamin C 500mg Chewable là một trong những sản phẩm được nhiều khách hàng yêu thích nhất của thương hiệu Healthy Care, Úc hay còn gọi với tên ngắn là  Vitamin C Úc. Đây là sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao và đã trải qua hơn 20 lần kiểm tra chất lượng trước khi được đưa đến tay người tiêu dùng.

Mỗi viên Healthy Care Vitamin C có chứa 200mg Ascorbic Acid và 340mg Sodium Ascorbate. Tổng mỗi viên sẽ cung cấp cho người dùng 500mg Vitamin C. Hàm lượng Vitamin C này có thể dùng cho trẻ, nhưng tuy nhiên không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Với người lớn, mỗi ngày bạn có thể dùng khoảng 1 – 2 viên (500mg – 1000mg) tùy theo nhu cầu hoặc chỉ định của bác sĩ.

Giá thành của mỗi hộp Vitamin C Healthy Care 500 viên là từ 400.000đ – 500.000đ, đây là mức giá rất hợp lý khi so với chất lượng sản phẩm cũng như sử dụng lâu dài. Sản phẩm ngoài ra có dạng viên nhai, dạng viên sẽ giúp cơ thể dễ hấp thụ cùng với vị cam thơm ngon, rất được lòng người dùng, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

Đây là sản phẩm phù hợp với trẻ em, đặc biệt là những người muốn duy trì sức khỏe và cải thiện hệ miễn dịch. Vitamin C của Úc – Healthy Care có chứa Sucralose là một chất làm ngọt không calo nên phù hợp với cả những người đang kiêng đường.

Đây là sản phẩm không chỉ giúp cơ thể bổ sung hàm lượng vitamin C thiếu hụt mà ngoài ra còn có tác dụng quan trọng lên các bộ phận khác như làn da, mái tóc. Uống vitamin C hàng ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, kiểm soát các thành phần gây bệnh cũng như khiến cho làn da sáng khỏe, mịn màng.

Là một sản phẩm được sản xuất bởi một trong những công ty có uy tín hàng đầu tại Nhật, viên uống Takeda được có thành phần hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, rất an toàn và đảm bảo. Viên uống này với hàm lượng vitamin C khá cao nên mỗi ngày bạn chỉ cần bổ sung một viên, và sẽ cảm nhận được sự khác biệt.

Chỉ được sử dụng sản phẩm này cho người lớn và trẻ em trên 7 tuổi. Bạn nên uống viên vitamin C ngay sau bữa ăn để viên uống có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Bên cạnh đó khi uống, bạn nên sử dụng cùng với nước ấm để thuốc tan và ngấm nhanh hơn, tạo điều kiện giúp cho cơ thể hấp thu trọn vẹn chất dinh dưỡng.

Ngoài việc nạp thêm vitamin C bằng cách sử dụng các thực phẩm tự nhiên có chứa nhiều vi lượng này, bạn hoàn toàn có thể sử dụng một số loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ. Theo đó, viên uống bổ sung vitamin C của Nature Made là sản phẩm không chỉ giúp bạn có cơ thể khỏe mạnh mà ngoài ra còn có tác dụng làm đẹp, phòng chống bệnh.

Viên uống của Nature Made có chức năng giúp giải độc cho gan, giúp hệ tuần hoàn hoạt động hiệu quả, trơn tru hơn. Ngoài ra, viên uống C còn khiến cho cơ thể sản sinh ra các kháng thể, hạn chế quá trình tăng sinh của các tế bào xấu gây bệnh. Do vậy, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe mạnh lên từng ngày.

Ngoài ra, viên uống còn có thể hạn chế được những tác hại của tia UV với da, giúp chống lại những gốc tự do gây ung thư da, nám và tàn nhang.

Bạn có thể sử dụng Viên uống Nature Made hàng ngày, mỗi lần một viên sau ăn. Đặc biệt, khi dùng vitamin C, bạn cần phải bổ sung uống nhiều nước.Lưu ý đối với những người mắc chứng bệnh sỏi thận thì không nên sử dụng các loại thực phẩm chức năng có chứa vitamin C

Được sử dụng rộng rãi tại các thị trường quốc tế, viên uống vitamin C của Puritan’s Pride  là một trong những sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Với cuộc sống hối hả và bận rộn như hiện nay, cơ thể chúng ta rất dễ thiếu đi lượng vitamin C cần thiết, đặc biệt là ở trẻ em và phụ nữ, đó là những đối tượng dễ bị thiếu hụt nhất. Do vậy, việc bổ sung vitamin C hàng ngày đã không còn là vấn đề xa lạ trong cuộc sống hiện nay.

Viên uống vitamin C của Puritan’s Pride được sản xuất và đóng gói trong viên nhộng với hàm lượng 500mg, mức sử dụng tiêu chuẩn cho một ngày. Sản phẩm không chỉ giúp tăng cường sức khỏe cho người dùng mà còn mang lại cho chúng ta một làn da khỏe đẹp.

Viên uống vitamin C của Blackmores giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các nhân gây nhiễm trùng hay một số các bệnh truyền nhiễm như cúm, sốt. Ngoài ra, viên uống còn có khả năng làm đẹp da, do đó đây là sản phẩm được nhiều chị em phụ nữ tin dùng hàng đầu, nhờ vào chức năng làm cho da khỏe mạnh, chống các tác nhân gây hại và oxy hóa.

Sử dụng đều đặn viên uống mỗi ngày sẽ giúp đem lại cho bạn cơ thể khỏe mạnh, làn da căng mọng và sáng hồng rạng rỡ mà bao người mong muốn, đặc biệt là với phụ nữ.

Bên cạnh khả năng giúp cơ thể mạnh khỏe, hưng phấn sau thời gian dài làm việc mệt mỏi, vitamin C còn góp phần giúp sản sinh collagen và giúp xương chắc khỏe hơn.

Một điểm nổi bật của viên uống vitamin C Ivory Caps là được bổ sung hàm lượng Glutathione cao, giúp da nâng tông, sáng mịn sau một thời gian sử dụng. Do vậy, uống Ivory Caps bạn sẽ không chỉ có cơ thể dẻo dai săn chắc mà còn có làn da mịn màng trẻ đẹp.

Viên uống Spring Valley Vitamin C With Natural Rose Hips là thực phẩm chức năng bổ sung vitamin C tự nhiên, được thương hiệu Spring Valley phân phối sản xuất. Sản phẩm này giúp hỗ trợ tăng cường chuyển hóa và cải thiện hệ bài tiết cơ thể.

Thành phần chính của Vitamin C With Natural Rose Hips 100 viên gồm có Vitamin C, B12

Titanium oxy hoá, Gelatin cùng với một số thành phần bổ trợ khác.

Một số công dụng chính của Vitamin C With Rose Hips gồm có:

Giúp tăng cường hệ miễn dịch

Làm chậm quá trình oxy hóa, lão hóa do tuổi tác hay do bệnh tật

Bảo vệ cơ thể chống lại những hại khuẩn gây bệnh.

Giúp tăng cường chuyển hóa và hấp thu dinh dưỡng vào cơ thể

Sản phẩm được chỉ định uống 2 lần mỗi ngày (sáng và trưa), mỗi lần 1 viên và nên dùng sau bữa ăn để có được hiệu quả cao nhất.

Sản phẩm hiện có mức giá là 195.000 VNĐ cho 1 hộp 100 viên và 305.000 VNĐ/250 viên.

Sản phẩm Sanct Bernhard Vitamin C + ZinK hỗ trợ tăng sức đề kháng và được xuất xứ từ Đức. Bên cạnh đó, sản phẩm còn bổ sung lượng kẽm thiết yếu cho cơ thể.

Thành phần chính của viên uống vitamin C Sanct Bernhard Vitamin C + ZinK gồm có 300mg vitamin C, 5mg ZinK và một số thành phần hỗ trợ khác.

Công dụng chính của Sanct Bernhard Vitamin C + ZinK,gồm có:

Tăng cường hệ miễn dịch cơ thể

Tham gia tổng hợp Collagen tự nhiên cho cơ thể

Kích thích ăn ngon

Giúp trẻ hoá làn da và tăng cường sinh lực

Sản phẩm được sử dụng cho những đối tượng như: Người đề kháng kém, phụ nữ lão hoá da sớm, nam giới bị yếu sinh lý. Mỗi ngày sử dụng 1 lần, mỗi lần từ 1-2 viên. Sản phẩm có mức giá tham khảo là  435.000 VNĐ/lọ 60 viên.

Viên nhai Nature’s way Vitamin C 500mg là một sản phẩm bổ sung vitamin C tự nhiên của thương hiệu đến từ Úc – Nature’s way. Sản phẩm này không chỉ giúp tăng đề kháng và cải thiện hệ miễn dịch, mà còn giúp người dùng giảm thâm nám, làm đẹp da hữu hiệu.

Bên cạnh đó sản phẩm còn giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu do hệ hô hấp yếu, ức chế sắc tố gây nám da, sạm da, tàn nhang và còn tham gia vào quá trình hấp thu Collagen tự nhiên cho da.

Đối tượng sử dụng sản phẩm là  người già, trẻ em đề kháng kém. những người xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác trên da và những ai bị mất cân bằng chế độ ăn uống.

Đối với trẻ em 4 – 12 tuổi thì cần nhai 1 viên/ngày, còn với người lớn và trẻ em trên 12 tuổi thì sử dụng 1 – 2 viên/ngày. Những người đang gặp vấn đề về hô hấp: 2 viên/ngày/lần, nhai 2 lần. Sản phẩm hiện có giá tham khảo là  749.000 VNĐ/hộp 300 viên.

Một gợi ý không nên bỏ qua là viên uống Amalaki Vitc Organic India. Đây là sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ cung cấp vitamin C tự nhiên, giúp hỗ trợ căng da, sáng da, kết hợp thành phần viên uống từ thảo dược nên rất  an toàn và phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.

Một số công dụng của Viên uống Amalaki Vitc Organic India là:

Bổ sung vitamin C tự nhiên, an toàn và tốt cho sức khỏe

Giúp cho làn da khỏe mạnh, căng mịn từ sâu bên trong

Tăng sinh Collagen tự nhiên giúp cho tổn thương trên da mau lành

Giúp cải thiện mụn, giảm sẹo và giảm thâm mụn

Sản phẩm được sử dụng cho người bị rối loạn nội tiết, bị nám da, tàn nhang, ngoài ra cho những đối tượng bị thiếu hụt vitamin C

Sản phẩm được chỉ định uống 1 lần/viên, mỗi ngày uống 2 lần sau bữa ăn và dùng trước 7h tối.

Sản phẩm hiện đang có giá tham khảo là 360.000 VNĐ/hộp 90 viên.

Những trường hợp nào thì không nên sử dụng Vitamin C?

Một số đối tượng sau cần phải tham vấn ý kiến bác sĩ trước khi xem xét sử dụng viên uống vitamin C:

Những người hiện đang bị bệnh thận hoặc có tiền sử bệnh thận

Những người hút thuốc lá có thể làm giảm hiệu quả của vitamin C.

Vitamin C có sản sinh ra tác dụng phụ nào không?

Vitamin C là chất có độc tính thấp, không mất quá nhiều thời gian lưu trữ trong cơ thể và thông thường sẽ không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Tuy nhiên, chúng ta không thể chắc chắn rằng không có bất kì tác dụng phụ nào xảy ra. Trong một số trường hợp, vitamin C có thể sẽ tạo ra một số tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng chẳng hạn như: Buồn nôn,mệt mỏi, uể oải, đau đầu, đau dạ dày, và đi tiểu nhiều hơn bình thường.

Khi sử dụng viên uống vitamin C cần phải lưu ý những gì?

Người dùng viên uống vitamin C cần lưu ý:

Khi uống vitamin C cần được kèm với nhiều nước.

Viên uống vitamin C có nhiều dạng như: nhai, ngậm, bột, dạng viên sủi. Do đó người dùng nên lưu ý cần phải uống đúng cách để không gây hóc hoặc thậm chí bị nôn ra thuốc hoặc uống quá liều lượng (với thuốc dạng bột).

Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý rằng không được đột ngột ngừng dùng vitamin C sau một thời gian dài  hoặc dùng vitamin này có thể sẽ là chảy máu nướu răng, cảm thấy mệt mỏi. Bạn cần phải tuân thủ chỉ định của bác sĩ về trong việc giảm liều lượng vitamin C.

Bài viết đã cung cấp cho bạn đọc một số thông tin về Vitamin C cũng như các sản phẩm Vitamin C được tin dùng nhất. Hy vọng qua bài viết, bạn đã cho mình được sự lựa chọn cho mình viên uống vitamin C tốt nhất hiện nay để có thể cải thiện và duy trì sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Những Món Ăn Bạn Nên Thử Khi Đến Singapore

Có thể nói ẩm thực ở Singapore khá đặc biệt. Nền ẩm thực đó được tạo nên nhờ sự giao thoa của ẩm thực Ấn Độ, Malaysia, Trung Quốc,Hồng Kông…Để có thể cảm nhận được sự phong phú, đa dạng đó, dưới dây là danh sách những món ăn ở Singapore Tripzilla đã tổng hợp,chắc chắn rất quen thuộc với người dân địa phương. Với danh sách này trong tay, bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi “Đến Singapore thì ăn gì nhỉ?”!

1. Món ăn ở Singapore: Cơm gà

Cơm gà có lẽ là một trong những món ăn nổi tiếng của Singapore. Đến Singapore mà chưa được thưởng thức món ăn này thì chưa được gọi là đã đến Singapore. Thịt gà ở đây mềm và ngon, được chế biến thành nhiều món để bạn có thể thử. Một trong những địa điểm để thưởng thức những đĩa cơm gà ngon miệng này ở Singapore đó là quán Ming Kee Chicken Rice & Porridge, 511 Bishan Street 13.

2. Dim sum 

Mặc dù có nguồn gốc từ Thượng Hải, món ăn này nhanh chóng trở nên thịnh hành sau khi được du nhập ở Singapore. Ở Singapore có rất nhiều cửa hàng nổi tiếng với các món Dim Sum có thể kể đến như Din Tai Fung hay Yum Cha. Tuy nhiên, một lựa chọn khác không hề tồi mà lại “kinh tế” hơn một chút là quán Wen Dao Shi ở 126 Sim Ave, Singapore.

3. Món ăn ở Singapore: Roti prata

Đây cũng là món ăn được du nhập vào Singapore. Là món ăn có nguồn gốc từ Ấn Độ, Roti Prata được làm từ bột mì, mỏng và khá giòn, được ăn kèm với nước sốt curry. Có rất nhiều loại prata để bạn có thể lựa chọn như Prata phô mai, Prata trứng, Prata sô-cô-la,… Hầu hết mọi nơi trên đất nước Singapore đều có cửa hàng bán prata, nhưng quán The Roti Prata ở 246M Upper Thomson Road có lẽ là quán ngon nhất để thưởng thức món Prata.

4. Món ăn ở Singapore: Laksa

Có thể nói, Laksa là sự giao thoa của hai nền ẩm thực Trung Quốc và Malaysia. Món ăn này có một chút chút cay cay, một chút ngòn ngọt béo ngậy từ nước cốt dừa. Một trong những địa điểm có món laksa ngon lành để cho bạn thưởng thức đó là 328 Katong Laksa ở 51/53 East Coast Road.

5. Món ăn ở Singapore: Satay

Đây chắc chắn là món ăn vặt ưa thích của hầu hết người dân Singapore. Hầu hết ở những bữa tiệc BBQ đều có sự xuất hiện của món ăn này. Món satay này có thể được làm từ thịt lợn, thịt gà hay thậm chí ở thịt bò và chúng có một hương vị khá đặc biệt. Điều làm nên hương vị đặc biệt của món ăn này nằm ở cách ướp những miếng thịt và nước sốt dùng để chấm. Quán Haron Satay ở 1220 East Coast Parkway, East Coast Lagoon, Singapore là một địa điểm khá nổi tiếng với món satay.

6. Món ăn ở Singapore: Biryani

Món ăn này cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ và được nấu từ gạo Basmati. Thường thì món Biryani được ăn cùng với gà, tuy nhiên cũng có thể được ăn với bò hoặc cá. Bạn có thể thưởng thức món ăn này ở tất cả các quán ăn bán đồ ăn Ấn Độ.

7. Món ăn ở Singapore: Tau huey 

Tau huey  rất giống với món tào phớ ở Việt Nam. Món ăn này cũng là sự kết hợp hoàn hảo của váng đậu phụ kèm với nước đường ngòn ngọt. Bạn có thể ăn nóng hoặc ăn lạnh hoặc cũng có thể thưởng thức cùng thạch rau câu hoặc sữa đậu nành. Bạn có thể thưởng thức món ăn này tại quán Selegie Soya Bean ở 990 Upper Serangoon Road, Singapore.

8. Món ăn ở Singapore: Cá đuối bbq

Để mô tả món ăn này, có lẽ hơi khó khăn một chút để biết nên bắt đầu từ đâu. Liệu có nên bắt đầu từ thịt cá đuối mềm mềm, tươi ngon, ngòn ngọt? Hay mùi thơm phức, và có vị gì đó khá đặc trưng được tạo nên khi nướng cá đuối trong những chiếc lá chuối? Hay đó là nước sốt sambal kết hợp với tỏi, hành tây hay ớt đem lại vị cay cay nơi đầu lưỡi? Sự kết hợp hoàn hảo của những dư vị khá đặc biệt kể trên đã khiến món ăn này trở thành một trong những món ăn khoái khẩu của người dân địa phương.

Những địa điểm phục vụ món ăn này khá ổn có thể kể đến như Chomp Chomp Food Centre (Stall #1, Chomp Chomp Food Centre, 20 Kensington Park Road, Singapore 557269), hay quán Rong Guang BBQ Seafood (Makansutra Gluttons by the Bay).

9. Món ăn ở Singapore: Cua sốt ớt

Chắc chắn, món cua sốt ớt này là một trong những món ăn ngon nhất để thưởng thức khi đến Singapore. Nước sốt chua chua, ngọt ngọt được ăn kèm với thịt cua mềm và ngọt,… Mới nghe mà đã chảy hết cả nước miếng rồi! Quán Red House Seafood Restaurant ở 68 Prinsep Street, Singapore là địa điểm đáng để đến và thưởng thức món ăn này.

10. Món ăn ở Singapore: Wanton mee

Lại một món ăn nữa có nguồn gốc nước ngoài và được du nhập vào Singapore nhưng lại nhanh chóng được ưa thích bởi người dân bản địa. Không như phiên bản gốc của nó ở Hong Kong, Wanton Mee được ăn khô ở Singapore với nước sốt ngòn ngọt và rất nhiều loại nhân như há cảo, thịt lợn,… Quán Fei Fei Wanton Mee ở 62 Joo Chiat Place phục vụ món ăn này khá ổn đó!

11. Món ăn ở Singapore: Narsi lemak

Bạn có biết món ăn này từng chỉ được dùng vào bữa sáng không? Ngày nay, món ăn này có thể được thưởng thức vào bất kỳ bữa nào trong ngày, bữa trưa cũng như bữa tối. Là món ăn truyền thống của Malaysia, món ăn này chỉ đơn giản là cơm nấu với nước cốt dừa ăn cùng với thịt gà, trứng, và cá khô. Bạn có thể đến quán Chong Pang Nasi Lemak ở 447 Sembawang Road để thưởng thức món ăn này!

12. Món ăn ở Singapore: Rojak

Rojak được làm từ một thứ vô cùng quan thuộc với rất nhiều người dân Việt Nam, đó chính là quẩy. Món ăn này là sự kết hợp của rất nhiều loại nguyên liệu như tương ớt, lạc, hay hoa quả như dứa, dưa chuột,…  Ngồi “chém gió” với lũ bạn và “nhấm nháp” đĩa Rojjak thì thật là đã phải biết! Bạn có thể thử món ăn này ở quán Old Airport Road Toa Payoh Rojak (51 Old Airport Rd, 390019).

13. Món ăn ở Singapore: Cháo ếch 14. Món ăn ở Singapore: Cơm niêu

Món ăn này chỉ đơn giản là cơm được nấu trong niêu đất và được ăn cùng với rất nhiều loại nhân như xúc xích, thịt gà, rau củ,… Những địa điểm phục vụ những niêu cơm nóng hổi này mà mình thấy khá ổn đó là quán Geylang Claypot Rice (639 Geylang Road, 389570), hay Yuan Yuan Claypot Rice (#01-38, ABC Brickworks Food Centre, 6 Jalan Bukit Merah).

Đăng bởi: Chiến Quách Văn

Từ khoá: Những món ăn bạn nên thử khi đến Singapore

Cập nhật thông tin chi tiết về Thử Thực Hiện 4 Stage Khi Compile C Bằng Gcc trên website Cfcl.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!